Mer utveckling, mindre bråk - Tina Payne Bryson & Daniel J. Siegel

Mer utveckling, mindre bråk

By Tina Payne Bryson & Daniel J. Siegel

  • Release Date: 2022-02-08
  • Genre: Parenting

Description

Mer utveckling, mindre bråk åskådliggör den fascinerande länken mellan ett barns neurologiska utveckling och hur en förälder reagerar på dåligt beteende och ger läsarna en effektiv och medkännande handlingsplan för att hantera raserianfall, spänningar och tårar utan att ställa till med en scen. Med hjälp av färsk forskning på hjärnan som ger oss djupa insikter i hur vi kan uppfostra barn på sätt som främjar optimal utveckling erbjuder boken en relationell metod som bygger på barnens inneboende vilja att göra sina föräldrar nöjda och komma väl överens med andra. Boken är fylld med handfasta tips och råd för att hjälpa dig som förälder att nå fram till ditt barn och råda bot på envisa vardagskonflikter - utan bråk.

Comments